Podmienky pre vystavovateľov

Výstava a prezentácia firiem

separator

 

Vážení obchodní partneri, milí priatelia,

na úvod mi dovoľte, vysloviť úprimné poďakovanie nielen v mene svojom, ale i v mene celého vedenia Komory veterinárnych lekárov SR za Vašu doterajšiu podporu a vzájomnú spoluprácu s KVL SR.
Dovoľte, aby som Vás aj tento rok srdečne pozvala na už XIX. kongres Komory veterinárnych lekárov SR, ktorý sa bude konať v dňoch 31. mája – 2. júna 2019 (piatok - nedeľa) v Hoteli Grand Jasná, Demänovská Dolina.

Pre hotel Grand sme sa tradične opäť rozhodli aj tento rok, na základe posledných úspešných ročníkov, na ktorých sme privítali spolu priemerne 600 účastníkov ročne.

Odborný program bude prebiehať v 5 sekciách spojených s predkongresovým dňom, kde vám ponúkame bezplatný priestor na pozvanie Vašich klientov po vzájomnej dohode. Samotný víkendový program bude prebiehať následovne:
Sekcia spoločenské zvieratá: Priv.-Doz. Dr. Eva Eberspächer-Schweda Fachtierärztin, Diplomate ACVAA . Špecialistka na anesteziológiu a perioperačnú intenzívnu starostlivosť z Veterinárnej univerzity vo Viedni, vám predstaví anesteziológiu malých zvierat, vrátane malých cicavcov.
Sekcia kone: MVDr. Radovan Kabeš, MVDr. Katarína Tóthová z VFU Brno a MVDr. Martin Mihály z Košíc, sa podelia o praktické skúsenosti pri anesteziológii a sedácii koní.
Sekcia farmové zvieratá: Prof. Dr., Dipl. ECBHM Alexander Starke. Špecialista na bujatriku z Nemecka, sa s vami podelí o svoje skúsenosti s prácou v nemeckých podmienkach a predstaví terapeutické riešenia dôležitých ochorení v chovoch hospodárskych zvierat, hlavne u hovädzieho dobytka.
Sekcia exotov: MVDr. Vladimír Jurek, MVDr. Ladislav Molnár PhD. Prednášky budú zamerané na veterinárne aspekty anestézie Zoo a voľne žijúcich zvierat a kazuistiky zamerané na monitoring, vedenie anestézie a kombinácie anestetík u exotických zvierat.
Sekcia laboratórnej diagnostiky: Túto sekciu sme zaradili na základe požiadaviek účastníkov kongresu a je pripravená pre tie firmy, ktoré budú mať záujem o prezentáciu vašej spoločnosti.

Všetky informácie nájdete aj na www.kongreskvlsr.sk, ktorý sa pripravuje a bude priebežne aktualizovaný.

V piatok večer /31. 05. 2019/ sme pre vystavovateľov pripravili priamo v hoteli Grand v pristavenom stane za hotelom príjemné posedenie pri čaši vína s občerstvením. Srdečne Vás pozývame, kde sa aj touto formou chceme poďakovať za spoluprácu.

Medzi pozvanými účastníkmi Kongresu budú veterinárni lekári Komory veterinárnych lekárov SR, účastníci a predstavitelia Komory veterinárnych lekárov Českej republiky, zástupcovia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Ministerstva pôdohospodárstva SR a ďalší významní hostia zo Slovenska i zahraničia.

V prílohe Vám prikladáme organizačné zabezpečenie - podmienky účasti, záväznú prihlášku. Zároveň Vás chceme upozorniť na špeciálne zvýhodnenú ponuku ubytovania pre Vás cez PROMOKODY pre jednotlivé hotely Hotel Pošta, Hotel Grand, a Chalets Jasná. Pri rezervácii ubytovania je potrebné zadať PROMOKOD na web stránke jednotlivých hotelov.

V prípade, že sa rozhodnete na niektoré konkrétne sponzorstvo /občerstvenie, spoločenských večerov v piatok a sobotu, MDD, charitatívnu akciu, športové podujatia ap./ prosíme nahláste to v predstihu do 15.4.2019, aby sme sa dohodli na spolupráci a vedeli uviesť Vašu firmu v pozvánke.

Dovoľujem si vysloviť presvedčenie, že aj Vaša účasť na XIX. kongrese Komory veterinárnych lekárov SR bude prínosom, ako pre Vašu firmu, tak aj pre účastníkov.

Teším sa na osobné stretnutia s Vami v Jasnej!

S priateľským pozdravom

MVDr. Silvia Štefáková
prezidentka KVL SR
Komora veterinárnych lekárov SR
Botanická 17
841 04 Bratislava
mobil: 0908 222 301
tel.: 02 65 44 32 12
fax: 02 65 44 32 13
e-mail: kvlsr@kvlsr.sk
web: www.kvlsr.sk , www.kongreskvlsr.sk

 

 

Materiály na stiahnutie:
Organizačné zabezpečenie a podmienky účasti

Záväzná prihláška

Zoznam firiem