Piatok 31. 5. 2019

 

Piatok 31. 5. 209

separator
 

TENISOVÝ TURNAJ

 

13:30 – 14:00
Prezentácia účastníkov na tenisových kurtoch v Liptovskom Mikuláši
14:00 – 17:00
IV. ročník tenisového turnaja – tenisové kurty Liptovský Mikuláš.
Podmienka: záväzne sa prihlásiť do termínu 20. 5. 2019 na sekretariáte KVL SR, kvlsr@kvlsr.sk
Všetci účastníci majú zabezpečený po ukončení turnaja bezplatný wellness v Hoteli Grand Jasná. Sponzor turnaja: f. Pharmacopola

 

 

BEH DO KOPCA

14:30 – 15:00
Prezentácia účastníkov v lobby bare Hotela Grand Jasná
15:00 – 17:00
Štart prvého pretekára behu do kopca. Podmienka: záväzne sa prihlásiť do termínu 20. 5. 2019 na sekretariáte KVL SR, kvlsr@kvlsr.sk Všetci účastníci majú zabezpečený bezplatný wellness
v Hoteli Grand Jasná
Sponzor behu: f. Topvet

 

 

Sobota 1. 6. 2019

Sobota 1. 6. 2019

separator
 

PREZENTÁCIA AUTOMOBILOV A E-BICYKLOV

 9:00 - 16:00

 

KOMOROVÉ MDD

09:00 – 10:00
Registrácia detí pred Hotelom Grand Jasná
10.00
Odchod autobusu do Liptovského Mikuláša
10:30 – 12:30
Návšteva Slovenského múze a ochrany prírody a jaskyniarstva
13:00
Obed v Tatralandii
14:00 – 16:00
Mini ZOO Liptovský Mikuláš pri Tatralandii
16:00
Návrat do Jasnej
16:30

 

Záujem o účasť na MDD je potrebné nahlásiť do 17. 5. 2019 na riecan@kvlsr.sk alebo
0918 426 652. Pre deti účastníkov kongresu je účasť na MDD bezplatná. Pre sprievodné osoby je účasť na MDD spoplatnená sumou 20 €.

 

EKONOMICKÉ A PRÁVNE PORADENSTVO

11:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
JUDr. Juraj Erben a Ing. Tomáš Tobiáš
Pre účastníkov kongresu bude k dispozícií bezplatné ekonomické a právne poradenstvo vo vyhradenom priestore a čase.

 

CHARITATÍVNA AKCIA KVL SR

09:00 – 17:30
VII. ročník benefičnej výstavy fotografií a umeleckých diel veterinárnych lekárov
17:30 – 19:30
Dražba fotografií a umeleckých diel z benefičnej výstavy – podporte tých, ktorí to naozaj potrebujú.
08:00 – 17:00
Zároveň bude od soboty rána prebiehať verejná zbierka pod názvom „daruj svoje euro kolegovi, ktorý to potrebuje“. Svoje euro budete môcť odovzdať pri registrácii, ale aj počas celej soboty do vopred umiestnených urien na viacerých miestach. Verte, že takto sa aj vám môže toto euro vrátiť, keď to budete potrebovať.

 

VYLOSOVANIE ÚČASTNÍKA KONGRESU

18:30
Počas charitatívnej dražby bude vylosovaný jeden účastník kongresu ktorý vyhrá hodnotnú cenu venovanú KVL SR.

 

 

 

 

Pozvánka vo formáte PDF na stiahnutie