Organizačné zabezpečenie

separator

 

 

Vložné je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii. Všetky platby budú cez registračnú pokladňu. Neplaťte bankovým prevodom ani neposielajte peniaze poštovou poukážkou.

 

Vložné, bez recepcie, /2 dni/ pre účastníkov:

 

100,- € s DPH - pre členov KVL SR a KVL ČR
/cena bez DPH 83,33 €, z toho DPH 16,67 € /

150,- € s DPH - pre nečlenov KVL SR a KVL ČR
/cena bez DPH 125,- € z toho DPH 25,- €/


Doktorandskí študenti a riadni študenti 2. stupňa denného štúdia UVL F Košice, VFU Brno /2 dni/:

30,- € s DPH (podmienkou účasti študenta je zaslanie potvrdenia o návšteve školy na: kvlsr@kvlsr.sk do 20. 5. 2019)


Recepcia /1. 6. 2019/:

40,- € účastník XVIII. Kongresu,
50,- € ostatní záujemcovia (platba je možná len v hotovosti, priamo na mieste pri registrácii), neformálne oblečenie, registrácia v sobotu 1. 6. 2019 do 14,00 hod.


Podmienky a možnosti zaplatenia vložného:


• pri registrácii do 20. 5. 2019:

 • - bez použitia poukazov 100 €
  —- kombináciou poukazov a hotovosti
  —- v prípade použitia vzdelávacích poukazov (možná kombinácia platby) je potrebné vzdel. poukazy
  s vašim menom priniesť priamo na miesto a odovzdať ich pri prezentácii.
  V prípade nedoloženia vzdel. poukazov bude potrebné celé vložné uhradiť v hotovosti.


• pri registrácií priamo na mieste sa vložné navyšuje o 25,- €.

 • - Dátum ukončenia registrácie bez príplatku: 20. 5. 2019 (vrátane).
  -— Storno poplatok po prihlásení sa a neúčasti na akcii je po 20. 5. 2019 stanovený na 20 €
  (storno poplatok akceptujete vypísaním vašej elektronickej prihlášky – vašou registráciou).
  —- Na Kongres KVL SR je možné sa prihlásiť výlučne zaslaním elektronickej prihlášky do termínu:
  20. 5. 2019 (bez navýšenia. Telefonická, ani žiadna iná registrácia, nie je možná.
  —- Po odoslaní elektronickej prihlášky obdržíte obratom potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní sa
  na e-mail, ktorý uvediete v prihláške.


Cena vložného zahŕňa:

vstup do prednáškových miestností (ľubovoľný prechod medzi jednotlivými sekciami), sprievodný program, prenájom priestorov, pri skorej prezentácii do 8.00 hod raňajky pre účastníkov obed v sobotu, občerstvenie (v sobotu aj v nedeľu) počas prestávok, vstup do výstavných priestorov, darček.
Po ukončení odborného programu si budú môcť účastníci kongresu stiahnuť a vytlačiť certifikát na stránke www.kvlsr.sk


Ubytovanie:

individuálne, odporúčame: Hotel Grand Jasná, Demänovská Dolina, tel.: 044 29 01 321,
e-mail: reservation@grandjasna.sk, www.grandjasna.sk, z dôvodu dohodnutej zľavy za ubytovanie je potrebné uviesť, že ste účastníkmi „veterinárskeho kongresu“. (dvojlôžková izba 86 € s raňajkami /noc, jednolôžková izba 60 € s raňajkami/noc, ceny sú kalkulované vrátane vstupu do wellness centra hotela). Hotel Pošta, tel.: 044 290 1356, e-mail: reservation@hotelposta.sk, www.hotelposta. sk (dvojlôžková izba 110 € s raňajkami/noc, jednolôžková izba 100 € s raňajkami/noc, ceny sú kalkulované vrátane vstupu do wellness centra hotela). Chalets Jasná: tel.: 044 290 1346, e-mail: reservation@chaletsjasna.sk, www.chaletsjasna.sk (štvorlôžkový apartmán 200 €/noc).


Bodové ohodnotenie Kongresu KVL SR: 150 bodov

Všetky informácie budú priebežne uverejňované aj na www.kongreskvlsr.sk. V prípade otázok týkajúcich sa XlX. kongresu KVL SR, nás môžete kontaktovať e-mailom:
kvlsr@kvlsr.sk alebo na telefónnych číslach: sekretariát KVL SR: 02 – 65 44 32 12,
0903 895 003 – PhDr. M.Tóthová, 0907 320 010 – E. Fülöpová.