Spoločný program

  

Spoločný program

separator

 

Sobota 1. 6. 2019


07.00 - 08.00 

Skorá prezentácia s bezplatnými raňajkami pre účastníkov, ktorí využijú skorú prezentáciu

08:00 – 09:30
Prezentácia účastníkov XIX. kongresu KVL SR
09:30 – 10:00
Slávnostné otvorenie XIX. kongresu KVL SR
10:00 – 12:00
Prednášky
12:00 – 14:00
Obed
14:00 – 16:00
Prednášky
16:00 – 16:30
Prestávka
16:30 – 18:00
Prednášky
17:30 – 19:30
Charitatívna dražba
20:00
Slávnostná recepcia – Happy End
v rámci recepcie vystúpi Ema Drobná s kapelou

 

 

Nedeľa 2. 6. 2019

 

 09:00 – 10:30

Prednášky
10:30 – 11:00
Prestávka
11:00 – 13:00
Prednášky

 

 

 


Spoločenské zvieratá

  

Sekcia spoločenské zvieratá

separator

 

Prednášajúcim v tejto sekcii sú

Dr. Eva Eberspächer – Schweda, FTA, dipl. ACVAA – Viedeň, Rakúsko

evaDr.Eva Eberspächer- Schweda študovala Veterinárne lekárstvo na univerzite Justus-Liebig-Gießen v Nemecku a získala doktorát na Univerzite Ludwiga-Maximiliána v Mníchove v Nemecku. Stala sa špecialistkou na Laboratórne vedy o zvieratách (Fachtierärztin) a získala rezidentúru v Anestézii a Kritickej starostlivosti o pacienta na Škole veterinárneho lekárstva, University of California, Davis, USA a Diplom ACVAA.
Od roku 2007 pracuje ako Senior klinik na Klinike anesteziológie a perioperačnej intenzívnej starostlivosti na Veterinárnej univerzite vo Viedni v Rakúsku. Absolvovala habilitáciu a bola menovaná docentkou. V súčasnosti vzdeláva študentov v anesteziologii a väčšinu času trávi na klinikách a výučbou študentov, stážistov a veterinárov.
Eva je členkou desiatich odborných spoločností, ako aj Senátu Veterinárnej univerzity vo Viedni a Výboru pre dobré životné podmienky (Welfare) zvierat pod Federálnym ministerstvom vedy, výskumu a hospodárstva.

 
Sobota 1. 6. 2019
 

10:00 – 10:50
Úvod do anestézie malých zvierat
10:50 – 11:40
Prehľad relevantných liekov pre anestéziu
11:40 – 12:30
Prehľad relevantných liekov pre perioperatívny management vrátane emergency liekov
12:30 – 14:00 Obed
14:00 – 14:50
Anestetické protokoly pre zdravých pacientov vrátane injekčných protokolov
14:50 – 15:40
Osobité požiadavky na anestézu podľa plemien psov a mačiek
15:40 – 16:10 Prestávka
16:10 – 17:00
Anestetický management u malých cicavcov (myši, potkany, morčatá a králiky)
17:00 – 17:50
Anestetický management u kardiatického pacienta

 

 

Nedeľa 2. 6. 2019

 

9:30 – 10:20

Anestéziologické prístroje – ako pracujú?
10:20 – 11:10
Kedy a ako ventilovať pacientov u malých zvierat
11:10 – 11:30 Prestávka
11:30 – 12:20
Monitoring pacienta v anestéze
12:20 – 13:10
Perioperatívny management podávnia kryštaloidov, krvných preparátov a koloidných roztokov
13:10 Ukončenie kongresu

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Introduction to anaesthesia in small animals
Overview of relevant drugs for anaesthesia
(Some) drugs relevant for perioperative managemen
Anaesthesia protocols for healthy patients (dog and cat)
Breed specific considerations in cats and dogs
Anaesthetic and perioperative management in mice, rats, guinea pigs and rabbits
Anaesthetic management of the cardiac patient
Anaesthetic machine – how does it work?
When and how do I ventilate a small animal patient?
Perioperative crystalloid infusion management, blood products and colloid solutions

 

 

 

 


Hospodárske zvieratá

  

Sekcia hospodárske zvieratá

separator

 

Prednášajúcim v tejto sekcii je:

prof. Dr., Alexander Starke, Dipl. ECBHM Leipzig – Nemecko

starke

Vzdelanie

září 1984 - červenec 1987 Vyučení s maturitou, Zootechnik / Mechanizátor, specializace chov skotu
září 1990 - leden. 1996 Studium veterinární medicíny na veterinární fakultě univerzity Lipsko
- Absolvování kurzu paznehtářství a práce jeden rok jako pomocník paznehtáře
leden 1996 Ukončení studia státními zkouškami a obdržení aprobace jako veterinární lékař
únor 1996 - červen 1996 Práce jako pomocná vědecká síla v Klinice ambulance a pomoci při porodu veterinární fakulty univerzity Lipsko
srpen 1997 Promoce titulem Dr. veterinární medicíny; Název: „Stimulace involuce dělohy pomocí kloprostenolu a Carbetocinu v ranném puerperiu skotu (přídomek „magna cum laude“)
7. srpen 2003 Uznání jako „Fachtierarzt für Rinder“
31. leden 2007 Diplomate of the European College of Bovine Health Management
11. říjen 2007 Ukončení dvouletého, certifkovaného učení “ Profesionální výuka” Didaktika na vysokých školách
31. říjen 2007 Uznání dodatečného titulu „Tierärztliche Bestands- betreuung und Qualitätssicherung im Erzeugerbetrieb-Rind“
2. srpen 2011 Habilitace, Titul: „Ztučnění jater u dojnice, Vyšetření k neivazivní diagnostice obsahu tuku v játrech, stejně jako k jaternímu toku krve, stejně jako jejich ovlivnitelnosti pomocí dexamethasonu. Venia legendi pro obor „onemocnění skotu“ a Privatdocent na Veterinární vysoké škole v Hannoveru

 

Pracovné skúsenosti

září 1997 - březen 1998 Zástup v rozličných veterinárních praxích pro velká zvířata
duben 1998 – pros. 2011 Asistent na klinice skotu zřízení výsoké školy veterinární v Hannoveru (TiHo)
září 2011 – prosinec 2011 Hostující docent v Ambulatory & Production Medicine Clinic des College of Veterinary Medicine der Cornell University in Ithaca, USA
únor. 2012 Hospitant na Veterinary Medical Teaching Hospital of the Kansas State University in Manhattan, Kansas, USA
2. duben 2012 – břez 2017 W3 Profesor a vedoucí funkčního oddělení pro choroby sudokopytníků na veterinární fakultě univerzity Lipsko
od 1. dubna 2017 Vedoucí kliniky sudokopytníků na veterinární fakultě univerzity Lipsko

MVDr. Adéla Černá Leipzig – Nemecko

cernaVzdelanie:
2010-2016
Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

2016 Obdržení diplomu a titulu MVDr.

2017 Obdržení německé aprobace jako veterinární lékařka

 

Pracovné skúsenosti
Vědecká pracovnice na Klinice pro sudokopytníky veterinární fakulty univerzity, práce na klinice, v ambulanci a v managementu chovu orientovaném na problémy,

MVDr. Tomáš Páleník, PhD, – Brno – CZ

Březinovápopis

 

 Sobota 1. 6. 2019

 

10:00 – 10:45
Nové revolučné riešenie mastitíd. Predstavenie unikátnej novej vakcíny proti Streptococcus uberis (Dr. Tomáš Pálenik – Hipra).
10:45 – 11:30
Postavenie veterinárneho lekára v modernom chove mliečneho dobytka – Úlohy, organizácia práce a usporiadanie pracoviska (prof. Alexander Starke)
11:30 – 12:15
Systémová analýza na farme dojníc
– hodnotenie ustajnenia, práce zamestnancov a zvierat (Dr. Adéla Černá)
12:15 – 14:00 Obed
14:00 – 14:30
Monitoring zdravia v chovu mliečneho dobytka pomocou vhodných parametrov
14:30 – 16:00
Anesteziológia a management bolesti– hovädzí dobytok, malé prežúvavce
Chirurgie hovädzieho dobytka – možnosti
v praxi (prof. Alexander Starke)
16:00 – 16:30 Prestávka
16:30 – 17:30
Urgentné prípady v chovoch hovädzieho dobytka – kazuistiky (prof. Alexander Starke)

 

 

Nedeľa 2. 6. 2019

09:00 – 10:30
Chirurgia pupka teliat a strukov vemena (prof. Alexander Starke)
10:30 – 11:00 Prestávka
11:00 – 12:30
Management tranzitívnej periódy a syndróm mobilizácie tuku u produkčných kráv
(prof. Alexander Starke)

 

 

 


Kone

  

Sekcia kone

separator

 

Prednášajúcimi v tejto sekcii sú

MVDr. Radovan Kabeš – Brno CZ

 kebesAbsolvent Vysoké školy veterinární a farmaceutické Brno, ČR – absolvoval v roce 1994

1994 - 1997 postgraduální studium.
1998 – dosud - asistent na Klinice chorob koní VFU Brno.
Klinická práce – anestézie a intenzívní péče u koní.
Pedagogická činnost – výuka anesteziologie velkých zvířat, urgentní medicína, ultrasonografie v urgentní a interní medicíně.
Výzkumná činnost - management nepoměru mezi ventilací a perfuzí plic během celkové anestézie u koní, neinvazívní hemodynamický monitoring.

Odborné stáže v zahraničí: odborná stáž – opakované pobyty na Vetsuise fakulty Zurich, odborná stáž (opakované pobyty) na Klinik für Anestesie und Perioperative Medizine VUW Vídeň.
Členství v Association of Veterinary Anaesthetists a Veterinary Emergency and Critical Care Society
Aktivní účast na mezinárodních konferencích: WCVA 2003 - Knoxville (USA), WCVA 2006 - Santos (Brazílie).
Aktivní účast na konferencích v ČR a SR s tematikou veterinární anestezie.

 

MVDr. Katarína Tóthová – Brno CZ

 tothova

Vzdelanie:
VeterináRní a Farmaceutická Univerzita Brno
Fakulta veterinárního lékařství, pregraduální studium v českém jazyce

UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE BUDAPEST
Veterinární lékařství v anglickém jazyce
2/2018 získan titul veterinární lékař


VeterináRní a Farmaceutická Univerzita Brno
Fakulta veterinárního lékařství,
Klinika chorob koní
Postgraduální studium na zaměřené na neonatogii koní


Prax:
VeterináRní a Farmaceutická Univerzita Brno
KLinika Chorob Koní
Veterinární lékař
Účast na provozu kliniky, výuka předmětu Chirurgie velkých zvířat; Zaměření na neonatologii, inenzivní péči, anestezii


ferdeklinik Großwallstadt, NĚMECKO
Externship

EQUINE MEDICINE AND SURGERY, Weatherford, TEXAS
Externship
Klinická stáž zaměřená na chirurgii a ortopedii koní

Student agency, a.s.
Customer service operator

 

MVDr. Martin Mihály PhD. – Košice SK

mihály1987 - 1993 – štúdium Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice


1993 – 1994
–Okresná veterinárna správa Rimavská Sobota, inšpektor veterinárnej hygienickej služby

1994 – 2008
–Klinika chirurgie ortopédie a RTG, Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, odborný asistent

od 2004
– člen Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky

2005
– obhajoba dizertačnej práce: Analýza makro a mikroelementov v rohovine kopýt u niektorých plemien koní

2008 – 2010
–Klinika koní, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, odborný asistent

Zahraničné študijné pobyty
1996 – Klinika chirurgie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, česká republika

1997
– Klinika chirurgie, Veterinárna univerzita Budapešť, Maďarská republika

2000
– Centrum pre diagnostiku ochorení pohybového aparátu koní, Goustrainville, Francúzsko

2001
– Klinika koní Vysoká škola veterinárna Hannover, Nemecko

2007
– Klinika ortopédie párno a nepárnokopytníkov, Veterinárna univerzita Viedeň, Rakúsko

Členstvo v profesných organizáciách

Prezident Slovenskej hipiatrickej asociácie

 

Sobota 1. 6. 2019

 

10:00 – 12:00
Sedacia, analgosedácia a kontinuálna sedácia koňa (Dr. Radovan Kabeš)
12:00 – 14:00 Obed
14:00 – 16:00
Celková injekčná anestézia (TIVA) (Dr. Radovan Kabeš)
16:00 – 16:30 Prestávka
16:30 – 18:00
Analgézia u koní (Dr. Katarína Tóthová)

 

 

 

Nedeľa 2. 6. 2019

 

09:00 – 10:30
Loko regionálne techniky doplňujúce zákroky na stojacom koňovi alebo v celkovej injekčnej anestézií (hlava, epidurálne anestézie, končatiny) (Dr. Martin Mihály)
10:30 – 11:00 Prestávka
11:00 – 12:30
Panelová diskusia (Dr. Kabeš, Dr. Tóthová, Dr. Mihály)

 

 

Súbory na stiahnutie:

Injekční anestezie koně v terénních podmínkách

Sedácia

Výpočet CRI

Liečba bolestiu koní

 

 

  

 


Exotické zvieratá

  

Sekcia exotických zvierat

separator

 

Prednášajúcim v tejto sekcii je:

MVDr. Vladimír Jurek – Liberec – CZ

jurek

Absolvent Vysoké školy veterinární v Brně v roce 1978
1979-1991 zaměstnanec Okresni veterinární správy v Liberci.

Od roku 1991 privátní veterinární lékař Veterinární klinika Liberec Růžodol. Specializace zoozvířata. Od roku 1985 smluvní veterinární lékař pro Zoo Liberec. Společník firmy Atomvet , zabývá se výrobou a vývojem distanční injekční techniky. Člen EAZWV.

MVDr. Ladislav Molnár PhD. Košice – SK

molnar

Vzdelanie:
1991-1997 Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice,
ukončenie štúdia: 25. november 1997
2000-2006 PhD. – ako externý doktorand na Univerzite veterinárskeho
lekárstva-externé pracovisko Dubai Falcon Hospital SAE
(Oddelenie toxikológie, Katedra ochrany životného prostredia)
2008 PhD. - Intoxikácie olovom u dravých vtákov
5.2.1998 skúšky vyššej odbornej poľovnej spôsobilosti pri Krajskom úrade v
Košiciach
10.5.1998 certifikát o výskume laboratórnych zvierat a riadení experimentov
EÚ direktíva 86/609/EEC Utrecht-Budapešť

 

Zamestnania

1997 – 1998 Univerzita veterinárskeho lekárstva, Komenského 73, Košice
1998 – 2001 Dubai Falcon Hospital, Dubai, Spojené Arabské Emiráty
2001 – 2002 Environmental Research and Wild Life Development Agency -Abu Dhabi, SAE
2003 - 2006 Emirates Heritage Club and Private Department of Deputy Prime Minister, Abu Dhabi, SAE
2006 -2007 Al Maha Properties,Marocco, Rabbat
2008 – asistent Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
2008 – 2010 prednosta Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
2010 – prednosta Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
v trvaní
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie,
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, Komenského 73, Košice

 

Sobota 1. 6. 2019

 

10:00 – 12:00
Súčasné trendy v odchyte, sedácií
a anesteziológií hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri. (Dr. Vladimír Jurek)
12:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:00
Imobilizácia exotických zvierat a klinické prípady v podmienkach Zoo záhrad.
(Dr. Vladimír Jurek)
15:00 – 16:00
Anestézia a fixácia exotických zvierat, vtákov, hlodavcov a drobných cicavcov v podmienkach veterinárnej ambulancie.
(Dr. Ladislav Molnár)
16:00 – 16:30 Prestávka
16:30 – 18:00
Workshop: praktická anestézia a jej monitoring u exotických zvierat, plazov, vtákov, hlodavcov a malých cicavcov (Dr. Ladislav Molnár)

 

 

 

Laboratórna diagnostika

Sekcia laboratórnej diagnostiky

separator

 


Prednášajúcim v tejto sekcii je:

Dr. Helena Danielová.

Arnoštovápopis

Sergey Gubin, DVM, PHD, Ruská federácia, Cymedica

Pekovápopis

 

Sobota 1. 6. 2019


10:00 – 11:00
Krvný obraz a morfológia:
Príprava pacienta a odber krvi
Správna príprava krvného preparátu Mikroskopia a interpretácia krvného náteru (Dr. Helena Danielová)
11:00 – 12:00
Praktický prístup veterinárneho pracoviska k vyšetreniu krvi
– správna voľba prístroja a technológie
počítania krvných buniek.
– interpretácia hematologického vyšetrenia (Sergey Gubin, DVM, PHD, Ruská federácia, Cymedica)
12:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:00
Krvný obraz a morfológia:
Príprava pacienta a odber krvi
Správna príprava krvného preparátu Mikroskopia a interpretácia krvného náteru (Dr. Helena Danielová)
15:00 – 16:00
Praktický prístup veterinárneho pracoviska k vyšetreniu krvi
– správna voľba prístroja a technológie
počítania krvných buniek.
– interpretácia hematologického vyšetrenia (Sergey Gubin, DVM, PHD, Ruská federácia, Cymedica)
16:00 – 16:30 Prestávka

 

 

separator

 

 

 

 

 

Generálny sponzor odborného programu RICHTER PHARMA

 

Pozvánka vo formáte PDF na stiahnutie